Amazonka żółtogardła ( Amazona oratrix)

Gromada: Ptaki

Amazonka żółtogardła - zdjęcie
 • waga
  waga
  500-520 g
 • długość
  długość
  38-43 cm
 • rozpiętość
  rozpiętość
  45 cm

Zagrożenie gatunku

 • Dane
  niewystarczające
  DD
 • Najniższego ryzyka
  LC
 • Bliski zagrożenia
  NT
 • Narażony na wyginięcie
  VU
 • Bardzo zagrożony wyginięciem
  EN
 • Ktytycznie zagrożony
  CR
 • Gatunek wymarły w dzikim stanie
  EW
 • Gatunek wymarły
  EX

W skład diety amazonek wchodzą głównie pąki, młode liście i owoce - w tym przede wszystkim dzikie figi, oraz nasiona. Samica składa 2-3 jaja, z których po 26-28 dniach wykluwają się pisklęta.

Według szacunków Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody w stanie dzikim pozostało około 4700 dorosłych osobników tego gatunku. Głównym powodem ich wymierania jest utrata siedlisk (dotyczy ona około 80% pierwotnego zasięgu), które przekształcane są na łąki pod wypas bydła. Kolejnym problemem jest prowadzone na ogromną skalę kłusownictwo - nielegalnie odłowione ptaki trafiają do sprzedaży. Tereny ich występowania są również coraz częściej nawiedzane przez silne huragany.

Ciekawostki

Zdziczałą liczącą około 50 osobników populację tych ptaków można spotkać w niemieckim Stuttgarcie. Została założona przez ptaki, które uciekły z prywatnych hodowli.