Kanczyl jawajski (Tragulus javanicus)

Gromada: Ssaki

Kanczyl jawajski - zdjęcie
 • waga
  waga
  1-2 kg
 • długość
  długość
  45 cm
 • wysokość
  wysokość
  30cm

Zagrożenie gatunku

 • Dane
  niewystarczające
  DD
 • Najniższego ryzyka
  LC
 • Bliski zagrożenia
  NT
 • Narażony na wyginięcie
  VU
 • Bardzo zagrożony wyginięciem
  EN
 • Ktytycznie zagrożony
  CR
 • Gatunek wymarły w dzikim stanie
  EW
 • Gatunek wymarły
  EX

Z uwagi na bardzo skryty tryb życia kanczyli brak jest dokładnych danych co do ich liczebności. Lokalni badacze sugerują jednak że ostatnio o wiele ciężej spotkać je w naturze. Z drugiej strony regularnie pojawiają się na targach zarówno żywe jak i martwe osobniki. Zwierzęta na Jawie są bardzo narażone na spadek liczebności poprzez drastyczną utratę siedlisk.

Jeden z najmniejszych ssaków kopytnych świata. Mimo drobnych rozmiarów zaciekle bronią swojego rewiru – samce wyposażone są w długie kły, których używają do walk, a w celu przeproszenia wroga potrafią hałasować uderzając kopytami o podłoże z częstotliwością 7 razy na sekundę. Dieta kanczyli to głównie młode pądy i liście, a niekiedy również bezkręgowce.

Ciekawostki

Kanczyl jawajski to najprawdopodobniej, najmniejszy ssak kopytny świata!