Bizon amerykański (Bison bison)

Gromada: Ssaki

Bizon amerykański - zdjęcie
 • waga
  waga
  320-1180 kg
 • długość
  długość
  2,8-3,5 m
 • wysokość
  wysokość
  186-201 cm

Zagrożenie gatunku

 • Dane
  niewystarczające
  DD
 • Najniższego ryzyka
  LC
 • Bliski zagrożenia
  NT
 • Narażony na wyginięcie
  VU
 • Bardzo zagrożony wyginięciem
  EN
 • Ktytycznie zagrożony
  CR
 • Gatunek wymarły w dzikim stanie
  EW
 • Gatunek wymarły
  EX

W skład diety bizonów wchodzą głównie trawy i turzyce. Samica rodzi zazwyczaj 1 młode po ciąży trwającej 285 dni. Zwierzęta te tworzą ogromne, migrujące w zależności od pory roku i dostępności pożywienia stada.

Na przełomie XVIII i XIX wieku gatunek ten był ofiarą masowych polowań. Zabijano je dla sportu, a z ich kości wytwarzano nawozy. Doprowadziło to, w roku 1889 r,  do zredukowania populacji liczącej ok 60 mln osobników do zaledwie  541 zwierząt. Intensywne działania ochronne prowadzone przez lokalną ludność pozwoliły na uratowanie gatunku przed wymarciem. Obecnie szacuje się że w USA i Kanadzie żyje ok 13 mln bizonów.