Zwierzęta Orientarium ZOO Łódź

Ssaki
Stałocieplność umożliwia im aktywny tryb życia w różnych środowiskach – od mroźnych obszarów podbiegunowych do gorących tropików.
Więcej
Gady
Współczesne gady są pozostałością po znacznie większej grupie zwierząt, której największy rozkwit przypadł na erę mezozoiczną.
Więcej
Płazy
Zamieszkują różnorodne siedliska, większość gatunków żyje na lądzie, w gruncie, na drzewach bądź w wodach słodkich.
Więcej
Ryby
Jest to najliczniejsza grupa kręgowców, obejmująca ponad 32 tysiące gatunków. Ryby zamieszkują różnorodne tereny wodne od płytkich strumieni po morskie głębiny.
Więcej

Wyszukaj zwierzę