Poprzednia gromada zwierząt

Ptaki

Następna gromada zwierząt
Istnieje ponad 10 tys. gatunków ptaków, które zamieszkują ekosystemy na całym świecie. Ich wielkość waha się od 5 cm u koliberka hawańskiego do 2,7 m u strusia.

Wyszukaj zwierzę