Warzęcha czerwonolica (Platalea alba)

Gromada: Ptaki

Warzęcha czerwonolica - zdjęcie
 • waga
  waga
  1,5 kg
 • wysokość
  wysokość
  90 cm
 • rozpiętość
  rozpiętość
  120-135 cm

Zagrożenie gatunku

 • Dane
  niewystarczające
  DD
 • Najniższego ryzyka
  LC
 • Bliski zagrożenia
  NT
 • Narażony na wyginięcie
  VU
 • Bardzo zagrożony wyginięciem
  EN
 • Ktytycznie zagrożony
  CR
 • Gatunek wymarły w dzikim stanie
  EW
 • Gatunek wymarły
  EX

W skład diety warzęchy wchodzą rozmaite zwierzęta wodne w tym ryby, płazy i skorupiaki. Płaski dziób zanurzony w wodzie jest bardzo wrażliwy i gdy tylko ptak wyczuje jakikolwiek ruch wody zamyka go chwytając ofiarę. Żyją w dużych koloniach wraz z innymi pokrewnymi gatunkami takimi jak ibisy, czaple czy bociany. Cechą wyróżniającą je od innych gatunków warzęch jest brak pierzastego czubka na głowie, oraz czerwona skóra nóg i okolicy dzioba.

Ptak ten na szczęście dosyć dobrze radzi sobie w obecnych czasach, a jego populacja jest stabilna. Jedynie na Madagaskarze ze względu na niszczenie gniazd i osuszanie bagien jego liczebność maleje.

Ciekawostki

Od czasu do czasu gatunek ten zalatuje do Polski.