Dziwonos szaroboczny (Sarkidiornis melanotos)

Gromada: Ptaki

Dziwonos szaroboczny - zdjęcie
 • waga
  waga
  1-3 kg
 • długość
  długość
  56-76 cm
 • wysokość
  wysokość
  116-145 cm

Zagrożenie gatunku

 • Dane
  niewystarczające
  DD
 • Najniższego ryzyka
  LC
 • Bliski zagrożenia
  NT
 • Narażony na wyginięcie
  VU
 • Bardzo zagrożony wyginięciem
  EN
 • Ktytycznie zagrożony
  CR
 • Gatunek wymarły w dzikim stanie
  EW
 • Gatunek wymarły
  EX

U gatunku tego występuje wyraźny dymorfizm płciowy. Samce posiadają nad dziobem charakterystyczny, okrągły wyrostek, który znacznie powiększa się przed okresem lęgowym.

Środowiskiem życia tego gatunku są bagna, rzeki i jeziora. Dieta składa się głównie z roślinności, której zwierzęta te poszukują zazwyczaj na lądzie. Na terenach gdzie uprawia się ryż, pszenicę oraz fistaszki są uważane za szkodniki. Podczas godów, u nasady górnej części dzioba samca, rozwija się duża spłaszczona bocznie narośl (tzw.guz tłuszczowy), która zanika po lęgach.

Ciekawostki

Młode dziwonosy posiadają ostre szpony, które pozwalają im wspinać się po pionowych powierzchniach.