Czapelka złotawa (Bubulcus ibis)

Gromada: Ptaki

Czapelka złotawa - zdjęcie
 • waga
  waga
  270-512 g
 • długość
  długość
  46-56 cm
 • rozpiętość
  rozpiętość
  88-96 cm

Zagrożenie gatunku

 • Dane
  niewystarczające
  DD
 • Najniższego ryzyka
  LC
 • Bliski zagrożenia
  NT
 • Narażony na wyginięcie
  VU
 • Bardzo zagrożony wyginięciem
  EN
 • Ktytycznie zagrożony
  CR
 • Gatunek wymarły w dzikim stanie
  EW
 • Gatunek wymarły
  EX

Ptak ten świetnie adaptuje się do nowych siedlisk. Pochodzi pierwotnie z południa Europy i północy Afryki. Kolejno zajmował kolejne obszary i obecnie spotkać można go niemal na całym świecie. W skład diety czapelek wchodzą głównie bezkręgowce i małe kręgowce. Często towarzyszą stadom krów, czy bawołów, a nawet maszynom rolniczym dzięki czemu mają ułatwiony dostęp do pożywienia. Spłoszone owady są łatwym celem.

Liczebność światowej populacji tego ptaka szacowana jest na 5 do 10 mln osobników i cały czas systematycznie rośnie. Nie jest on zagrożony wyginięciem. Coraz częściej gatunek ten pojawia się również w Polsce.