Żuraw białoszyi (Antigone vipio)

Gromada: Ptaki

Żuraw białoszyi - zdjęcie
 • waga
  waga
  4,7-6,5kg
 • Rozpiętość
  Rozpiętość
  160-210 cm
 • wysokość
  wysokość
  120-153cm

Zagrożenie gatunku

 • Dane
  niewystarczające
  DD
 • Najniższego ryzyka
  LC
 • Bliski zagrożenia
  NT
 • Narażony na wyginięcie
  VU
 • Bardzo zagrożony wyginięciem
  EN
 • Ktytycznie zagrożony
  CR
 • Gatunek wymarły w dzikim stanie
  EW
 • Gatunek wymarły
  EX

Jak każdy gatunek żurawia, ptaki te znoszą zawsze dwa jaja, a pary są sobie wierne przez całe życie.

Gatunek żywi się wodnymi roślinami i drobnymi zwierzętami, żeruje też na polach uprawnych. Gniazda buduje wśród traw na ziemi.Głównym zagrożeniem dla jego przetrwania jest przede wszystkim postępująca utrata podmokłych siedlisk wskutek prowadzonych rolniczych melioracji. Na świecie pozostało tylko ok 4 500 dzikich osobników żurawia białoszyjego.

Ciekawostki

Wydłużona tchawica żurawiowatych tworzy pętlę wewnątrz mostka, co pozwala na wydawanie donośnego i dźwięcznego głosu zwanego klangorem.