Gęś tybetańska (Anser indicus)

Gromada: Ptaki

Gęś tybetańska - zdjęcie
 • waga
  waga
  1,9-3,2 kg
 • długość
  długość
  68-82 cm
 • rozpiętość
  rozpiętość
  140-160 cm

Zagrożenie gatunku

 • Dane
  niewystarczające
  DD
 • Najniższego ryzyka
  LC
 • Bliski zagrożenia
  NT
 • Narażony na wyginięcie
  VU
 • Bardzo zagrożony wyginięciem
  EN
 • Ktytycznie zagrożony
  CR
 • Gatunek wymarły w dzikim stanie
  EW
 • Gatunek wymarły
  EX

Mimo iż ptaki te nie są obecnie zagrożone wyginięciem to liczebność ich populacji maleje. Przyczyną tego jest kłusownictwo, podbieranie jaj z gniazd, oraz utrata siedlisk.

W skład diety gęsi tybetańskich wchodzą głównie trawy i liście, niekiedy zjadają też drobne bulwy, lub nasiona. Zamieszkują okolice jezior na terenach wyżynnych. Są to ptaki monogamiczne, które łączą się w pary na całe życie. Składają od 2 do 8 jaj, w gnieździe umieszczonym na skale, lub urwistym brzegu nad wodą.

Ciekawostki

Są to jedne z najwyżej latających ptaków na świecie. Ich płuca są większe niż u innych gęsi, a mięśnie szkieletowe i serce o wiele gęściej unaczynione.