Dzioborożec srebrnolicy (Bycanistes brevis)

Gromada: Ptaki

Dzioborożec srebrnolicy - zdjęcie
 • waga
  waga
  1-1,4kg
 • długość
  długość
  75-80cm
 • Rozpiętość
  Rozpiętość
  95cm

Zagrożenie gatunku

 • Dane
  niewystarczające
  DD
 • Najniższego ryzyka
  LC
 • Bliski zagrożenia
  NT
 • Narażony na wyginięcie
  VU
 • Bardzo zagrożony wyginięciem
  EN
 • Ktytycznie zagrożony
  CR
 • Gatunek wymarły w dzikim stanie
  EW
 • Gatunek wymarły
  EX

Mimo że gatunek ten obecnie nie jest zagrożony wyginięciem obserwuje się spadek jego populacji w wyniku utraty siedlisk.

Cechą charakterystyczną dzioborożców jest ciekawy rytuał lęgowy. Samiec zamurowuje samicę w dziupli zostawiając jedynie małą szczelinę służącą wentylacji i przekazywaniu pokarmu. Samica opuszcza ją dopiero w momencie gdy jaja się wyklują, a pisklęta zdolne będą do nauki lotu. Dietę tych ptaków stanowią owoce, owady i drobne kręgowce.

Ciekawostki

Ptak o bardzo konserwatywnym z ludzkiego punktu widzenia modelu rodziny!