Sęp płowy (Gyps fulvus)

Gromada: Ptaki

Sęp płowy - zdjęcie
 • waga
  waga
  6,5-11kg
 • długość
  długość
  95-110cm
 • Rozpiętość
  Rozpiętość
  228cm

Zagrożenie gatunku

 • Dane
  niewystarczające
  DD
 • Najniższego ryzyka
  LC
 • Bliski zagrożenia
  NT
 • Narażony na wyginięcie
  VU
 • Bardzo zagrożony wyginięciem
  EN
 • Ktytycznie zagrożony
  CR
 • Gatunek wymarły w dzikim stanie
  EW
 • Gatunek wymarły
  EX

Jeszcze 100 lat temu sępy płowe gniazdowały na terenie Polski. Ostatni zanotowany lęg miał miejsce w Pieninach w 1914 roku.

Ptak ten pozbawiony jest cech dymorfizmu płciowego. Niemal naga głowa i szyja ułatwia mu wyjadanie padliny, która jest podstawą jego diety. Sęp płowy jest w Polsce objęty ścisłą ochroną gatunkową.

Ciekawostki

Sępy to ptaki monogamiczne, które tworzą pary na całe życie.