Bilbil krwawnik (Pycnonotus jocosus)

Gromada: Ptaki

Bilbil krwawnik - zdjęcie
 • waga
  waga
  23-42g
 • długość
  długość
  20-22cm
 • Rozpiętość
  Rozpiętość
  28cm

Zagrożenie gatunku

 • Dane
  niewystarczające
  DD
 • Najniższego ryzyka
  LC
 • Bliski zagrożenia
  NT
 • Narażony na wyginięcie
  VU
 • Bardzo zagrożony wyginięciem
  EN
 • Ktytycznie zagrożony
  CR
 • Gatunek wymarły w dzikim stanie
  EW
 • Gatunek wymarły
  EX

Na przestrzeni lat obserwuje się nieznaczny spadek ich liczebności.

Ptak ten zazwyczaj w trakcie sezonu rozrodczego żyje w parach lub małych grupach rodzinnych. Samce zaciekle bronią swojego terytorium. Pozostałą część roku spędzają w stadach do 30 osobników. Podstawą ich diety są owoce, pąki kwiatów, nektar i drobne bezkręgowce. Gniazda budują z liści i gałęzi.