Czubacz hełmiasty (Pauxi pauxi)

Gromada: Ptaki

Czubacz hełmiasty - zdjęcie
 • waga
  waga
  2,6-3,6 kg
 • długość
  długość
  80-100cm
 • wysokość
  wysokość
  92cm

Zagrożenie gatunku

 • Dane
  niewystarczające
  DD
 • Najniższego ryzyka
  LC
 • Bliski zagrożenia
  NT
 • Narażony na wyginięcie
  VU
 • Bardzo zagrożony wyginięciem
  EN
 • Ktytycznie zagrożony
  CR
 • Gatunek wymarły w dzikim stanie
  EW
 • Gatunek wymarły
  EX

IUCN szacuje że w naturze pozostało nie więcej niż 3500 osobników tego gatunku. Ich głównym problemem są kłusownictwo i utrata siedlisk. Czaszki i pióra czubaczy są często używane jako ludowe talizmany.

Dziób tych ptaków przyozdobiony jest niebieską naroślą pustą w środku. Tchawica u samca jest długa i rozszerzona dzięki czemu jest w stanie wydawać bardzo niskie dźwięki, którymi znaczy swój rewir i wabi samicę. Przysmakiem tych ptaków są owoce, pąki, nasiona i niekiedy drobne bezkręgowce i płazy.