Puszczyk zwyczajny (Strix aluco)

Gromada: Ptaki

Puszczyk zwyczajny - zdjęcie
 • waga
  waga
  380-800g
 • długość
  długość
  41-46cm
 • Rozpiętość
  Rozpiętość
  90-105cm

Zagrożenie gatunku

 • Dane
  niewystarczające
  DD
 • Najniższego ryzyka
  LC
 • Bliski zagrożenia
  NT
 • Narażony na wyginięcie
  VU
 • Bardzo zagrożony wyginięciem
  EN
 • Ktytycznie zagrożony
  CR
 • Gatunek wymarły w dzikim stanie
  EW
 • Gatunek wymarły
  EX

Ptak ten na szczęście dosyć dobrze radzi sobie w naturze, a jego populacja jest stabilna. Światowa populacja szacowana jest na 1-2,5 mln osobników.

Głowa tych ptaków jak u wielu sów ma bardzo charakterystyczne upierzenie. Okolice oczu porośnięte są licznymi drobnymi piórami tworzących tak zwane szlary, których celem jest skupianie fal akustycznych, co bardzo wyostrza słuch tych ptaków. Puszczyki polują głównie na małe ssaki i ptaki, nie pogardzą również bezkręgowcami, gadami czy płazami.

Ciekawostki

Puszczyk jest najliczniejszą sową Europy.