Ibis kasztanowaty (Plegadis falcinellus)

Gromada: Ptaki

Ibis kasztanowaty - zdjęcie
 • waga
  waga
  530-770 g
 • długość
  długość
  55-65 cm
 • wysokość
  wysokość
  80-95 cm

Zagrożenie gatunku

 • Dane
  niewystarczające
  DD
 • Najniższego ryzyka
  LC
 • Bliski zagrożenia
  NT
 • Narażony na wyginięcie
  VU
 • Bardzo zagrożony wyginięciem
  EN
 • Ktytycznie zagrożony
  CR
 • Gatunek wymarły w dzikim stanie
  EW
 • Gatunek wymarły
  EX

Gatunek występuje na wszystkich kontynentach, oprócz Antarktydy. Do Polski zalatuje sporadycznie.

Ibis kasztanowaty jest ściśle związany ze środowiskiem wodnym. Kolonie lęgowe zawsze lokuje na terenach zalanych wodą lub silnie zabagnionych. Jego dieta składa się głównie z larw i postaci dorosłych wodnych bezkręgowców, a poza tym zjada małe kręgowce, jak np. niewielkie ryby, płazy i gady.

Ciekawostki

Jedynym krajem Europy Środkowej, gdzie jest to ptak lęgowy, są Węgry.