Piżmówka malajska (Asarcornis scutulata)

Gromada: Ptaki

Piżmówka malajska - zdjęcie
 • waga
  waga
  2-4 kg
 • długość
  długość
  66-81 cm
 • rozpiętość
  rozpiętość
  116–153 cm

Zagrożenie gatunku

 • Dane
  niewystarczające
  DD
 • Najniższego ryzyka
  LC
 • Bliski zagrożenia
  NT
 • Narażony na wyginięcie
  VU
 • Bardzo zagrożony wyginięciem
  EN
 • Ktytycznie zagrożony
  CR
 • Gatunek wymarły w dzikim stanie
  EW
 • Gatunek wymarły
  EX

W skład diety piżmówek wchodzą głównie rośliny i bezkręgowce wodne. Zamieszkują okolice zbiorników wodnych otoczonych gęstym lasem. Prowadzą zazwyczaj samotniczy, nocny tryb życia. Samica składa 9-10 jaj w dziupli na drzewie.

Dziką populację tej kaczki szacuje się na mniej niż tysiąc osobników. Do głównych zagrożeń należą degradacja siedlisk, a w tym: wypalanie lasów, osuszanie bagien, wyrąb starego drzewostanu, zanieczyszczenie środowiska i budowa hydroelektrowni. Istotnym problemem jest też kłusownictwo, oraz wybieranie jaj i piskląt przez lokalną ludność.

Ciekawostki

Są to drugie po torpedówkach największe kaczki świata.