Marmurka (Marmaronetta angustirostris)

Gromada: Ptaki

Marmurka - zdjęcie
 • waga
  waga
  350-590 g
 • długość
  długość
  39-48 cm
 • rozpiętość
  rozpiętość
  63-67 cm

Zagrożenie gatunku

 • Dane
  niewystarczające
  DD
 • Najniższego ryzyka
  LC
 • Bliski zagrożenia
  NT
 • Narażony na wyginięcie
  VU
 • Bardzo zagrożony wyginięciem
  EN
 • Ktytycznie zagrożony
  CR
 • Gatunek wymarły w dzikim stanie
  EW
 • Gatunek wymarły
  EX

Na przestrzeni ostatnich lat ptaki te utraciły około 50% swoich pierwotnych siedlisk. Do głównych zagrożeń marmurek należą: degradacja siedlisk, intensywna melioracja, budowa zapór, niszczenie trzcinowisk, zanieczyszczenie zbiorników wodnych i kłusownictwo.

W skład diety tych kaczek wchodzą głównie roślinność wodna i bezkręgowce. Samica znosi od 7 do 14 do gniazda usytuowanego na brzegu jeziora.

Ciekawostki

Każdego roku na terenie Półwyspu Arabskiego i Iranu zabijane jest około 15 tys. tych ptaków co stanowi ponad 15% ich światowej populacji.