Kazuar hełmiasty (Casuarius casuarius)

Gromada: Ptaki

Kazuar hełmiasty - zdjęcie
 • waga
  waga
  29-58kg
 • długość
  długość
  1m
 • wysokość
  wysokość
  130-170 cm

Zagrożenie gatunku

 • Dane
  niewystarczające
  DD
 • Najniższego ryzyka
  LC
 • Bliski zagrożenia
  NT
 • Narażony na wyginięcie
  VU
 • Bardzo zagrożony wyginięciem
  EN
 • Ktytycznie zagrożony
  CR
 • Gatunek wymarły w dzikim stanie
  EW
 • Gatunek wymarły
  EX

Kazuar jest tajemniczym samotnikiem oraz jednym z najbardziej niebezpiecznych i agresywnych nielotów.

Ze względu na wykazywaną dużą płochliwość, częściej w środowisku naturalnym można usłyszeć głos tego ptaka niż go zobaczyć. Terytoria kazuarów są lokalizowane się w pobliżu zbiorników wodnych. Ptaki te wykazują się wieloma zaskakującymi cechami: są doskonałymi pływakami, mają doskonały słuch, a w sytuacjach zagrożenia potrafią skakać na wysokość 1,5 m.

Ciekawostki

Gatunek jest prawdziwą perłą w kolekcji naszego zoo. W ogrodach zoologicznych rozmnaża się skrajnie rzadko. Pierwszy nasz kazuar, wykluty w 2014 roku, był jednym z 6-ciu młodych na świecie.