Galidia kasztanowata (Galidia elegans)

Gromada: Ssaki

Galidia kasztanowata - zdjęcie
 • waga
  waga
  700-900 g
 • długość
  długość
  56-67 cm
 • wysokość
  wysokość
  12 cm

Zagrożenie gatunku

 • Dane
  niewystarczające
  DD
 • Najniższego ryzyka
  LC
 • Bliski zagrożenia
  NT
 • Narażony na wyginięcie
  VU
 • Bardzo zagrożony wyginięciem
  EN
 • Ktytycznie zagrożony
  CR
 • Gatunek wymarły w dzikim stanie
  EW
 • Gatunek wymarły
  EX

Jest to bliska kuzynka znanej z filmu "Madagaskar" fossy. Prowadzi dzienny tryb życia. Zasiedla głównie pierwotne lasy na wschodzie wyspy. Dobrze pływa i wspina się po drzewach. W skład jej diety wchodzą drobne kręgowce, owady, jaja i niekiedy owoce.

Pomimo że nie jest to gatunek zagrożony wyginięciem obserwuje się spadek liczebności jego populacji. Do głównych zagrożeń należą: degradacja siedlisk, kłusownictwo, oraz choroby przenoszone przez zdziczałe psy i koty. Lokalna ludność z ogonów galidii wytwarza ozdoby i talizmany.