Kanguroszczur (Bettongia penicillata)

Gromada: Ssaki

Kanguroszczur - zdjęcie
 • waga
  waga
  1,3 kg
 • długość
  długość
  60-70 cm
 • wysokość
  wysokość
  30 cm

Zagrożenie gatunku

 • Dane
  niewystarczające
  DD
 • Najniższego ryzyka
  LC
 • Bliski zagrożenia
  NT
 • Narażony na wyginięcie
  VU
 • Bardzo zagrożony wyginięciem
  EN
 • Ktytycznie zagrożony
  CR
 • Gatunek wymarły w dzikim stanie
  EW
 • Gatunek wymarły
  EX

Podstawą diety kanguroszczurów są rozmaite gatunki grzybów, a także rośliny - w tym głównie ich bulwy. Pełniły bardzo istotną rolę w rozsiewaniu nasion i zarodników, a także spulchniały glebę przyczyniając się do poprawy warunków środowiskowych dla innych organizmów.

Główną przyczyną gwałtownego spadku liczebności tego gatunku było wprowadzenie do ich środowiska lisów, oraz kotów.  Poważnym problemem są również pożary, które często nawiedzają rejon ich występowania. Obecnie prowadzony jest program reintrodukcji tego gatunku na południu kraju.

Ciekawostki

Mimo że prowadzą głównie naziemny tryb życia, zwierzęta te posiadają chwytną końcówkę ogona!