Kapucynka czubata (Sapajus apella)

Gromada: Ssaki

Kapucynka czubata - zdjęcie
 • waga
  waga
  1,3-4,8 kg
 • długość
  długość
  76-105 cm
 • wysokość
  wysokość
  45 cm

Zagrożenie gatunku

 • Dane
  niewystarczające
  DD
 • Najniższego ryzyka
  LC
 • Bliski zagrożenia
  NT
 • Narażony na wyginięcie
  VU
 • Bardzo zagrożony wyginięciem
  EN
 • Ktytycznie zagrożony
  CR
 • Gatunek wymarły w dzikim stanie
  EW
 • Gatunek wymarły
  EX

Kapucynki są jednymi z najpowszechniej występujących małp w neotropikach.

Te wysoce społeczne małpy żyją w dużych stadach, nawet do 20 osobników, którym dowodzą pojedyncze, dominujące samce alfa. Ssaki te są wszystkożerne - odżywiają się głównie owocami, bezkręgowcami, drobnymi kręgowcami. Ich chwytne ogony usprawniają wspinanie się po drzewach, chociaż często małpy te żerują także na ziemi.

Ciekawostki

Kapucynki używają kamieni do rozbijania orzechów, a także w celach obrony stada.