Lemur katta (Lemur catta)

Gromada: Ssaki

Lemur katta - zdjęcie
 • waga
  waga
  3-5kg
 • długość
  długość
  50cm
 • wysokość
  wysokość
  40cm

Zagrożenie gatunku

 • Dane
  niewystarczające
  DD
 • Najniższego ryzyka
  LC
 • Bliski zagrożenia
  NT
 • Narażony na wyginięcie
  VU
 • Bardzo zagrożony wyginięciem
  EN
 • Ktytycznie zagrożony
  CR
 • Gatunek wymarły w dzikim stanie
  EW
 • Gatunek wymarły
  EX

Obecnie obserwujemy dramatyczny spadek liczebności tych małpiatek. Na Madagaskarze zostało ich niecałe 2500 osobników. Są one wyłapywane przez kłusowników. Na masową skalę tracą swoje siedliska, w wyniku wypalania buszu i tworzenia tam pastwisk.

Najbardziej znany spośród przeszło 100 gatunków lemurów. Do niedawna był to jeden z popularniejszych ssaków naczelnych Madagaskaru. Niestety w ostatnim 30-leciu jego populacja spadła aż o 97%. Dieta lemurów katta to przede wszystkim owoce, liście, nasiona i niekiedy owady. Ich stadu przewodzi największa i najsilniejsza samica. To ona odpowiada za znalezienie nowego żerowiska i schronienia na noc.

Ciekawostki

Lemury kata to najsłynniejsze zwierzęta Madagaskaru!