Lew azjatycki (Panthera leo persica)

Gromada: Ssaki

Lew azjatycki - zdjęcie
 • waga
  waga
  120-225kg
 • długość
  długość
  140-200 cm
 • wysokość
  wysokość
  110cm

Zagrożenie gatunku

 • Dane
  niewystarczające
  DD
 • Najniższego ryzyka
  LC
 • Bliski zagrożenia
  NT
 • Narażony na wyginięcie
  VU
 • Bardzo zagrożony wyginięciem
  EN
 • Ktytycznie zagrożony
  CR
 • Gatunek wymarły w dzikim stanie
  EW
 • Gatunek wymarły
  EX

W przeszłości lwy azjatyckie zamieszkiwały całą Europę i Azję. Dzisiaj na wolności można spotkać je jedynie w leśnym rezerwacie Gir Forest, w Indiach.

Obecnie na kontynencie azjatyckim lwy występują w 1 miejscu na świecie – w rezerwacie Las Gir w prowincji Gujarat, na północnym zachodzie Indii. Zamieszkują lasy i obszary porośnięte krzewami. Polują na ssaki kopytne, bydło domowe, antylopy, gazele. W ostatnim naturalnym siedlisku żyje zaledwie około 670 lwów azjatyckich.

Ciekawostki

Lwy te są nieco mniejsze od swoich afrykańskich kuzynów. Hodowla tego gatunku w Polsce rozpoczęła się od łódzkiego zoo w 1996 r.