Lwiatka złota (Leontopithecus rosalia)

Gromada: Ssaki

Lwiatka złota - zdjęcie
 • waga
  waga
  500-850 g
 • długość
  długość
  60-75 cm
 • wysokość
  wysokość
  15cm

Zagrożenie gatunku

 • Dane
  niewystarczające
  DD
 • Najniższego ryzyka
  LC
 • Bliski zagrożenia
  NT
 • Narażony na wyginięcie
  VU
 • Bardzo zagrożony wyginięciem
  EN
 • Ktytycznie zagrożony
  CR
 • Gatunek wymarły w dzikim stanie
  EW
 • Gatunek wymarły
  EX

W latach 70. liczebność gatunku szacowano na zaledwie 200 osobników. Od 1983 r. przy udziale rządu brazylijskiego podjęto próby odbudowania naturalnej populacji, a w programach hodowli w ogrodach zoologicznych, udział wzięło 140 placówek na całym świecie. Dzięki temu liczebność lwiatek utrzymuje się na stabilnym poziomie ok. 1000 osobników.

Lwiatki złote tworzą grupy rodzinne, złożone z 2-8 osobników (zazwyczaj są to rodzice i ich potomstwo). Osobniki porozumiewają się ze sobą za pomocą zapachów. W danej grupie do rozrodu przystępuje tylko jedna samica, która w miocie rodzi 1-3 młodych. Oseski nosi samiec, oddając je matce na czas karmienia. W czasie wędrówek stada młode noszone są także przez innych członków, tak by samica mogła zaoszczędzić energię.

Ciekawostki

To jedna z największych małp rodziny pazurkowców.60-75 cm.