Orleń plamisty (Aetobatus ocellatus)

Gromada: Ryby

Orleń plamisty - zdjęcie
 • waga
  waga
  200 kg
 • długość
  długość
  8,8 m
 • rozpiętość
  rozpiętość
  3 m

Zagrożenie gatunku

 • Dane
  niewystarczające
  DD
 • Najniższego ryzyka
  LC
 • Bliski zagrożenia
  NT
 • Narażony na wyginięcie
  VU
 • Bardzo zagrożony wyginięciem
  EN
 • Ktytycznie zagrożony
  CR
 • Gatunek wymarły w dzikim stanie
  EW
 • Gatunek wymarły
  EX

W skład diety tych majestatycznych płaszczek wchodzą głównie kraby, małże i ślimaki, których pancerze kruszą w mocnych szczękach. Chętnie polują też na ośmiornice i inne wodne zwierzęta. Występują głównie na terenach przybrzeżnych w tym w okolicach ujść rzek.

Ze względu na łatwo dostępne miejsce występowania często wpadają w sieci rybackie. Są szeroko wykorzystywane w celach kulinarnych. Ich niezwykle długie ogony, wykorzystywane są przez lokalną ludność do produkcji ozdób. Problemem jest też zanieczyszczenie wód strefy przybrzeżnej, mające niekorzystny wpływ na te zwierzęta. Te wszystkie czynniki powodują że liczebność ich populacji systematycznie spada.