Pies leśny (Speothos venaticus)

Gromada: Ssaki

Pies leśny - zdjęcie
 • waga
  waga
  5-8 kg
 • długość
  długość
  57-75 cm
 • wysokość
  wysokość
  20-30 cm

Zagrożenie gatunku

 • Dane
  niewystarczające
  DD
 • Najniższego ryzyka
  LC
 • Bliski zagrożenia
  NT
 • Narażony na wyginięcie
  VU
 • Bardzo zagrożony wyginięciem
  EN
 • Ktytycznie zagrożony
  CR
 • Gatunek wymarły w dzikim stanie
  EW
 • Gatunek wymarły
  EX

Gatunek żyjący w grupach rodzinnych liczących do kilkunastu osobników. Odżywia się głównie gryzoniami i pancernikami. Poluje stadnie, często także na większe ssaki takie jak tapiry czy jelenie.

Mimo występowania na bardzo rozległym terenie, obserwuje się postępujący spadek liczebności tych ssaków spowodowany utratą siedlisk, kłusownictwem, tępieniem przez lokalnych rolników, a także chorobami przenoszonymi przez zdziczałe psy domowe.

Ciekawostki

Łapy tych drapieżników wyposażone są w błony pławne. Dzięki nim bardzo sprawnie poruszają się w wodzie. Stadu przewodzi dominująca samica, która w bardzo charakterystyczny sposób znaczy teren stając na przednich nogach i rozpylając wokół siebie mocz o octowym zapachu.