Surykatka (Suricata suricatta)

Gromada: Ssaki

Surykatka - zdjęcie
 • waga
  waga
  750g
 • długość
  długość
  30cm
 • wysokość
  wysokość
  10cm

Zagrożenie gatunku

 • Dane
  niewystarczające
  DD
 • Najniższego ryzyka
  LC
 • Bliski zagrożenia
  NT
 • Narażony na wyginięcie
  VU
 • Bardzo zagrożony wyginięciem
  EN
 • Ktytycznie zagrożony
  CR
 • Gatunek wymarły w dzikim stanie
  EW
 • Gatunek wymarły
  EX

Dorosłe surykatki uczą młode, jak polować na zwierzęta jadowite takie jak węże i skorpiony.

Surykatki prowadzą dzienny tryb życia, w stadach zajmujących określone terytorium. W czasie żerowania co najmniej jeden z członków stada zajmuje pozycję w najwyższym punkcie terenu i obserwuje otoczenie. W razie niebezpieczeństwa strażnik wydaje odpowiedni do zagrożenia dźwięk alarmowy, na który stado reaguje stosownie do sytuacji.

Ciekawostki

Przez wiele miesięcy mogą żyć bez picia wody, gdyż czerpią ją z wilgotnych korzeni i bulw.