Taraj (Prionailurus viverrinus)

Gromada: Ssaki

Taraj - zdjęcie
 • waga
  waga
  5-16 kg
 • długość
  długość
  74 cm

Zagrożenie gatunku

 • Dane
  niewystarczające
  DD
 • Najniższego ryzyka
  LC
 • Bliski zagrożenia
  NT
 • Narażony na wyginięcie
  VU
 • Bardzo zagrożony wyginięciem
  EN
 • Ktytycznie zagrożony
  CR
 • Gatunek wymarły w dzikim stanie
  EW
 • Gatunek wymarły
  EX

Taraj jest świetnym pływakiem. Kot ten posiada błonę pławną między palcami, która ułatwia mu pływanie, a także poruszanie się po bagnach. Ogon to dla taraja ster, którym posługuje się w wodzie.

Przez większość czasu żyje samotnie, łączy się w pary tylko w okresie godowym. Taraj jest aktywny głównie nocą i o zmierzchu. Świetnie pływa, na drzewa wspina się rzadko. Zamieszkuje bagna i wilgotne zaroślanad brzegiem lub ujściami rzek w niedostępnych lasach tropikalnych.

Ciekawostki

Zewnętrzna warstwa szorstkiego włosia doskonale zatrzymuje wodę, przez co łowiąc ryby nie moknie.