Wielbłąd dwugarbny (Camelus bactrianus)

Gromada: Ssaki

Wielbłąd dwugarbny - zdjęcie
 • waga
  waga
  300-1000kg
 • długość
  długość
  2,2-3,5m
 • wysokość
  wysokość
  1,6-1,8m

Zagrożenie gatunku

 • Dane
  niewystarczające
  DD
 • Najniższego ryzyka
  LC
 • Bliski zagrożenia
  NT
 • Narażony na wyginięcie
  VU
 • Bardzo zagrożony wyginięciem
  EN
 • Ktytycznie zagrożony
  CR
 • Gatunek wymarły w dzikim stanie
  EW
 • Gatunek wymarły
  EX

Wielbłąd dwugarbny, zwany baktrianem jest często określany mianem „okrętu pustyni”.

Spośród cech ułatwiających życie na piaszczystym środowisku najważniejszymi są: posiadanie szerokich, łopatowatych kopyt oraz specyficznych nozdrzy mogących się otwierać i zamykać (co chroni przed wdychaniem piasku). Grube futro pozwala tym zwierzętom zachować ciepłotę ciała podczas zimnych pustynnych nocy oraz izoluje przed upałem w ciągu dnia. Zdecydowana większość tych zwierząt z szacowanej na 2 miliony osobników, obecnej populacji jest udomowiona. Największa znana dzika populacja tych zwierząt, żyjąca na pustyni Gobi, liczy około 1000 sztuk.

Ciekawostki

Wielbłąd może bez niekorzystnych skutków stracić do 25% wody z organizmu, przy czym u człowieka utrata 15% jest już śmiertelna.