Garna (Antilope cervicapra)

Gromada: Ssaki

Garna - zdjęcie
 • waga
  waga
  25-35 kg
 • długość
  długość
  100-150 cm
 • wysokość
  wysokość
  60-85 cm

Zagrożenie gatunku

 • Dane
  niewystarczające
  DD
 • Najniższego ryzyka
  LC
 • Bliski zagrożenia
  NT
 • Narażony na wyginięcie
  VU
 • Bardzo zagrożony wyginięciem
  EN
 • Ktytycznie zagrożony
  CR
 • Gatunek wymarły w dzikim stanie
  EW
 • Gatunek wymarły
  EX

Antylopy te pochodzą z obszaru subkontynentu indyjskiego. Zostały introdukowane do Texasu i Argentyny, gdzie obecnie ich liczebność jest większa niż na obszarze naturalnego występowania.

Gatunek ten żyje w grupach złożonych często z bardzo wielu osobników obu płci i różnego wieku. Jednak przy niedoborach pożywienia tworzy mniejsze stada. W szybkim biegu garny wykonują długie, kilkumetrowe skoki, rozpędzając się nawet do około 80 km na godzinę. Żywią się trawami i soczystymi roślinami zielnymi, dzięki czemu są bardzo odporne na niedobory wody.

Ciekawostki

W mitologii hinduskiej garna jest wierzchowcem boga księżyca.