Leniwiec dwupalczasty (Choloepus didactylus)

Gromada: Ssaki

Leniwiec dwupalczasty - zdjęcie
 • waga
  waga
  6,2kg
 • długość
  długość
  50-70 cm
 • wysokość
  wysokość
  40cm

Zagrożenie gatunku

 • Dane
  niewystarczające
  DD
 • Najniższego ryzyka
  LC
 • Bliski zagrożenia
  NT
 • Narażony na wyginięcie
  VU
 • Bardzo zagrożony wyginięciem
  EN
 • Ktytycznie zagrożony
  CR
 • Gatunek wymarły w dzikim stanie
  EW
 • Gatunek wymarły
  EX

Brak jest dokładnych danych co do wielkości populacji leniwców. Do głównych zagrożeń należą pozyskiwanie węgla drzewnego, wycinka lasów, rozrastające się osiedla ludzkie i wypadki komunikacyjne, a także porażenia przez linie wysokiego napięcia, które leniwce mylą z gałęziami.

Leniwce podobnie jak przeżuwacze mają podzielony żołądek na kilka komór. Jest to przystosowanie do przyjmowania pokarmu bogatego w celulozę. Zjadają głównie liście, pędy i owoce. Ich hakowato wygięte pazury ułatwiają im poruszanie się wśród drzew. Mimo że na lądzie poruszają się bardzo niezdarnie to są świetnymi pływakami.

Ciekawostki

Szyja leniwca składa się z 8-10 kręgów przy czym cechą charakterystyczną innych ssaków jest obecność jedynie 7 (drugim wyjątkiem są manaty posiadające jedynie 6 kręgów).