Wiosłonóg kostnogłowy (Polypedates otilophus)

Gromada: Płazy

Wiosłonóg kostnogłowy - zdjęcie
 • waga
  waga
  8g
 • długość
  długość
  8-10cm

Zagrożenie gatunku

 • Dane
  niewystarczające
  DD
 • Najniższego ryzyka
  LC
 • Bliski zagrożenia
  NT
 • Narażony na wyginięcie
  VU
 • Bardzo zagrożony wyginięciem
  EN
 • Ktytycznie zagrożony
  CR
 • Gatunek wymarły w dzikim stanie
  EW
 • Gatunek wymarły
  EX

Żaby te budują charakterystyczne piankowate gniazda. W skład ich diety wchodzą różnego rodzaju bezkręgowce.

Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwowano spadek ich liczebności. Spowodowane jest to głównie utratą siedlisk i nielegalnym odłowem. Na szczęście wydaje się, że płazy te stosunkowo dobrze adaptują się do zmienionego środowiska i licznie występują m. in. na plantacjach palmy olejowej.