Sajmiri wiewiórcza (Saimiri sciureus )

Gromada: Ssaki

Sajmiri wiewiórcza - zdjęcie
 • waga
  waga
  550-1400 g
 • długość
  długość
  60-80 cm
 • wysokość
  wysokość
  25-30 cm

Zagrożenie gatunku

 • Dane
  niewystarczające
  DD
 • Najniższego ryzyka
  LC
 • Bliski zagrożenia
  NT
 • Narażony na wyginięcie
  VU
 • Bardzo zagrożony wyginięciem
  EN
 • Ktytycznie zagrożony
  CR
 • Gatunek wymarły w dzikim stanie
  EW
 • Gatunek wymarły
  EX

Ze względu na charakterystyczne umaszczenie głowy niekiedy małpę tą nazywa się trupią główką. W skład ich diety wchodzą owady, jaja, drobne kręgowce, nasiona, owoce, liście i kwiaty. Sajmiri często tworzą stada mieszane wraz z kapucynkami i saki.

Zwierzęta te obecnie nie są zagrożone wyginięciem, jednak obserwuje się spadek ich liczebności w naturze. Główną przyczyną tego jest nielegalny odłów i utrata siedlisk.