Żbik (Felis silvestris)

Gromada: Ssaki

Żbik - zdjęcie
 • waga
  waga
  4-10 kg
 • długość
  długość
  45–90 cm
 • wysokość
  wysokość
  25-35 cm

Zagrożenie gatunku

 • Dane
  niewystarczające
  DD
 • Najniższego ryzyka
  LC
 • Bliski zagrożenia
  NT
 • Narażony na wyginięcie
  VU
 • Bardzo zagrożony wyginięciem
  EN
 • Ktytycznie zagrożony
  CR
 • Gatunek wymarły w dzikim stanie
  EW
 • Gatunek wymarły
  EX

Jest on przodkiem kota domowego. Żywi się małymi ssakami, ptakami, płazami, rybami. Niekiedy zdarza mu się polować na bezkręgowce. Polską populację tego dzikiego kota szacuje się na 100-200 osobników.

Głównymi zagrożeniami dla żbika są zdziczałe koty domowe i choroby przez nie roznoszone. Dodatkowo jako że koty te wymagają dużych, odizolowanych od osiedli ludzkich terenów leśnych, coraz trudniej spotkać je w Europie.

Ciekawostki

W języku staropolskim koty te nazywano zdeb. Słowo to wywodziło się od praindoeuropejskiego słowa stibh oznaczającego gałąź lub konar. Nawiązuje to do wyśmienitej umiejętności wspinania się tego zwierzęcia po drzewach.