Bocian biały (Ciconia ciconia)

Gromada: Ptaki

Bocian biały - zdjęcie
 • waga
  waga
  2,3-4,5kg
 • Rozpiętość
  Rozpiętość
  155-215cm
 • wysokość
  wysokość
  100-125cm

Zagrożenie gatunku

 • Dane
  niewystarczające
  DD
 • Najniższego ryzyka
  LC
 • Bliski zagrożenia
  NT
 • Narażony na wyginięcie
  VU
 • Bardzo zagrożony wyginięciem
  EN
 • Ktytycznie zagrożony
  CR
 • Gatunek wymarły w dzikim stanie
  EW
 • Gatunek wymarły
  EX

Liczebność bocianów na świecie obecnie zaczyna po woli rosnąć. Jest to wynik intensywnej ochrony w tym zabezpieczania gniazd, monitoringu tras ich przelotu, poprawy jakości wód i intensywnej akcji pomagania rannym ptakom. Niemniej jednak dalej istnieją zagrożenia w postaci polowań na te ptaki na trasach przelotowych i kolizji z liniami wysokiego napięcia, a także postępującej urbanizacji.

Ptak ten na stałe wpisał się w krajobraz polskiej wsi. Często zakłada gniazda w okolicy ludzkich zabudowań – na stodołach, słupach energetycznych itp. Osobniki po przylocie do Polski łączą się w pary. Zarówno samiec jak i samica biorą udział w odchowie piskląt. Z końcem lata grupują się na tak zwanych sejmikach by wspólnie wyruszyć w podróż do Afryki. Dieta bocianów składa się z małych ssaków, ryb, płazów, dżdżownic a niekiedy również innych ptaków.

Ciekawostki

Co czwarty bocian biały na świecie urodził się w Polsce!